Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm phổ biến nhất hôm nay

Featured Posts

Social Icons

Liên kết bên ngoài là gì?

Liên kết bên ngoài (external links) là một liên kết được chỉ định vào một miền bên ngoài. Hoặc có thể hiểu là một liên kết được đặt từ một tên miền đến một tên miền khác. 1 website này đến 1 website khác.
Các liên kết bên ngoài có thể do một website khác đặt tới trang web bạn hoặc có thể là bạn đi đặt liên kết với các trang web khác
Tác dụng của liên kết bên ngoài đến website
 • Liên kết bên ngoài là nguồn quan trọng nhất để quyết định thứ hạng website của bạn trên serfs
 • Liên kết bên ngoài khác với liên kết nội bộ và mang tính chất quan trọng hơn nhiều. Vì các công cụ tìm kiếm xem nó như một lá phiếu của bên thứ 3 bầu chọn bạn khi cạnh tranh với các website khác. 
 • SEO hàng đầu không tin rằng thuộc tính tiêu đề được sử dụng cho các mục đích xếp hạng.

Hình ảnh minh họa việc tạo liên kết bên ngoài
Nhiều seoer hàng đầu đánh giá rằng nhận được các liên kết bên ngoài là mục tiêu quan trọng nhất để đạt được thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm.  Điều này xuất phát từ suy nghĩ các liên kết bên ngoài là một trong những công việc khó khăn để làm và nó là cơ sở để các công cụ tìm kiếm xác định được sự phổ biến của 1 trang web.
Hiện nay, các công cụ tìm kiếm sử dụng các số liệu sau để xác định giá trị của một liên kết bên ngoài: 
 • Sự đáng tin cậy của các tên miền liên kết
 • Phổ biến của các trang liên kết.
 • Sự phù hợp của nội dung giữa các trang nguồn và trang mục tiêu.
 • Neo văn bản được sử dụng trong liên kết.
 • Số lượng các liên kết đến cùng một trang trên trang nguồn.
 • Số lượng tên miền mà liên kết đến các trang mục tiêu.
 • Số lượng các biến thể được sử dụng như văn bản neo để liên kết đến các trang mục tiêu.
 • Quan hệ sở hữu giữa các nguồn và các lĩnh vực mục tiêu.

No comments:
Write nhận xét
Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một Dịch vụ SEO, dịch vụ tiếp thị tìm kiếm trên kênh Google cho doanh nghiệp của bạn nhằm tăng hiệu quả doanh thu bán hàng và quảng bá thương hiệu. Gọi cho tôi qua số 0168485414

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ tôi cung cấp
Đừng ngần ngại liên hệ ngay