Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm phổ biến nhất hôm nay

Featured Posts

Social Icons

Làm thế nào để Tạo Sitemap HTML Blogger

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách để tạo trang Sitemap HTML cho Blogspot. Nó có thể giúp blog của bạn cải thiện việc thu thập dữ liệu trên trang của bạn. Bắt đầu nhé. 
How To Create HTML Sitemap To Blogger

Làm thế nào để Tạo Sitemap HTML Blogger

Nếu bạn muốn hiển thị tất cả các bài viết blog của bạn tại cùng một trang thì làm theo các bước dưới đây: 


Bước 1

Đăng nhập vào bảng điều khiển blogger. 

Bước 2

Go đến mục Page/trang sau đó tạo trang mới và chọn vào trang trống như trong hình dưới đây. 
How To Create HTML Sitemap To Blogger

Bước 3

Chuyển trang này sang chế độ HTML. 

Bước 4

Sao chép và dán mã dưới đây trong cơ thể. 
<script type="text/javascript">
var numposts = 100;
var standardstyling = true;
function showrecentpostsundefinedjson) {
for undefinedvar i = 0; i < numposts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var posturl;
if undefinedi == json.feed.entry.length) break;
for undefinedvar k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if undefinedentry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}}
posttitle = posttitle.linkundefinedposturl);
if undefinedstandardstyling) document.writeundefined'<li>');
document.writeundefinedposttitle);}
if undefinedstandardstyling) document.writeundefined'</li>');
}
</script>
<ul>
<script src="http://www.seoer.com.vn/feeds/posts/default?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts&amp;max-results=999"></script> </ul>
Nếu bạn muốn tạo Sơ đồ trang cho một label thì  thay thế đoạn trên bằng đoạn code sau vào.
<script type="text/javascript">var numposts = 100;var standardstyling = true;function showrecentpostsundefinedjson) {for undefinedvar i = 0; i < numposts; i++) {var entry = json.feed.entry[i];var posttitle = entry.title.$t;var posturl;if undefinedi == json.feed.entry.length) break;for undefinedvar k = 0; k < entry.link.length; k++) {if undefinedentry.link[k].rel == 'alternate') {posturl = entry.link[k].href;break;}}posttitle = posttitle.linkundefinedposturl);if undefinedstandardstyling) document.writeundefined'<li>');document.writeundefinedposttitle);}if undefinedstandardstyling) document.writeundefined'</li>');}</script><ul><script src="http://www.seoer.com.vn/feeds/posts/default/-/Label%20Name?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts&amp;max-results=999"></script> </ul>

Bước 5

Thay thế www.seoer.com.vn đến URL blog của bạn và Nhãn% 20Name để tên nhãn hiệu của bạn. 

Bước 6

Bấm vào nút Publish/xuất bản

Chúc các bạn thành công


No comments:
Write nhận xét
Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một Dịch vụ SEO, dịch vụ tiếp thị tìm kiếm trên kênh Google cho doanh nghiệp của bạn nhằm tăng hiệu quả doanh thu bán hàng và quảng bá thương hiệu. Gọi cho tôi qua số 0168485414

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ tôi cung cấp
Đừng ngần ngại liên hệ ngay