Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm phổ biến nhất hôm nay

Featured Posts

Social Icons

Tạo một trang Mục Lục cho Blogger?

Xem qua Demo: Seoer.com.vn


Ok. Chắc chắn các bạn đã hình dung ra được nó sẽ xuất hiện như thế nào rồi. 

Thực hiện theo các bước dưới đây để tạo ra một trang mục lục cho blog của bạn


1. Vào Blogger > Thiết kế> Chỉnh sửa HTML
2. Tìm kiếm ]]></b:skin>

3. Và dán đoạn code bên dưới phía trên nó
/*--------MBT TOC-----*/ 
.judul-label{ 
background-color:#E5ECF9; 
font-weight:bold; 
line-height:1.4em; 
margin-bottom:5px; 
overflow:hidden; 
white-space:nowrap; 
vertical-align: baseline; 
margin: 0 2px; 
outline: none; 
cursor: pointer; 
text-decoration: none; 
font: 14px/100% Arial, Helvetica, sans-serif; 
padding: .5em 2em .55em; 
text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,.3); 
-webkit-border-radius: .5em; 
-moz-border-radius: .5em; 
border-radius: .5em; 
-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2); 
-moz-box-shadow: 1px 1px 4px #AAAAAA; 
box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2); 
color: #e9e9e9; 
border: 2px solid white !important; 
background: #6e6e6e; 
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#888), to(#575757)); 
background: -moz-linear-gradient(top,  #888,  #575757); 
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#888888', endColorstr='#575757'); 

.data-list{ 
line-height:1.5em; 
margin-left:5px; 
margin-right:5px; 
padding-left:15px; 
padding-right:5px; 
white-space:nowrap; 
text-align:left; 
font-family:"Arial",sans-serif; 
font-size:12px; 

.list-ganjil{ 
background-color:#F6F6F6; 

.headactive{ 
    color: #fef4e9; 
    border: 2px solid white !important; 
    background: #1C8DFF; 
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#9dc2e7), to(#438cd2)); 
    background: -moz-linear-gradient(top,  #9dc2e7,  #438cd2); 
    filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#9dc2e7', endColorstr='#438cd2'); 
}
5. Sau đó bạn Lưu mẫu của bạn lại và tạo ra một Trang mới
6. Đặt tên cho trang mới theo ý thích của bạn. Chuyển nó qua chế độ chỉnh sửa HTML và dán mã phía dưới vào trong nó. 
<script src="http://abu-farhan.com/script/acctoc/daftarisiv2-pack.js"></script> 
<script src="http://www.seoer.com.vn/feeds/posts/summary?max-results=1000&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc"></script> 
<script type="text/javascript"> 
var accToc=true; 
</script> 
<script src="http://abu-farhan.com/script/acctoc/accordion-pack.js" type="text/javascript"></script>
Thay thế http://www.seoer.com.vn bằng URL Blog của bạn

Chúc các bạn thành công. 


No comments:
Write nhận xét
Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một Dịch vụ SEO, dịch vụ tiếp thị tìm kiếm trên kênh Google cho doanh nghiệp của bạn nhằm tăng hiệu quả doanh thu bán hàng và quảng bá thương hiệu. Gọi cho tôi qua số 0168485414

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ tôi cung cấp
Đừng ngần ngại liên hệ ngay