Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm phổ biến nhất hôm nay

Kết nối với Tôi

Featured Posts

Social Icons

Thuật toán Google Penguin là gì

Google Penguin được phát hành vào tháng 4 năm 2012 để thu hút các trang web được coi là spam các kết quả tìm kiếm của họ, đặc biệt là những người mua liên kết hoặc thu thập chúng thông qua mạng liên kết được thiết kế chủ yếu để tăng thứ hạng của Google.

Khi một Bản cập nhật Penguin mới được phát hành, các trang web đã thực hiện hành động để xóa các liên kết không lành mạnh (chẳng hạn như thông qua công cụ Google disavow links hoặc loại bỏ các link spam có thể lấy lại thứ hạng).

Các đợt Penguin cập nhật

  • Penguin 1 vào ngày 24 tháng 4 năm 2012 (ảnh hưởng khoảng 3,1% truy vấn)
  • Penguin 2 vào ngày 26 tháng 5 năm 2012 (ảnh hưởng ít hơn 0,1%)
  • Penguin 3 vào ngày 5 tháng 10 năm 2012 (ảnh hưởng tới khoảng 0,3% truy vấn)
  • Penguin 4 (còn gọi là Penguin 2.0) vào ngày 22 tháng 5 năm 2013 (ảnh hưởng tới 2,3% truy vấn)
  • Penguin 5 (còn gọi là Penguin 2.1) vào ngày 4 tháng 10 năm 2013 (ảnh hưởng tới khoảng 1% truy vấn)
  • Penguin 6 (còn gọi là Penguin 3.0) vào ngày 17 tháng 10 năm 2014 (ảnh hưởng ít hơn 1% truy vấn tiếng Anh). Vào ngày 1 tháng 12 năm 2014 Google xác nhận rằng bản cập nhật vẫn đang được triển khai với quản trị web tiếp tục báo cáo biến động đáng kể.
  • Penguin 7 (còn gọi là Penguin 4.0) vào ngày 23 tháng 9 năm 2016 

No comments:
Write nhận xét
Đồng Hồ Hưng cung cấp các dòng dong ho nam giá rẻ và chất lượng tại TPHCM

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ tôi cung cấp
Đừng ngần ngại liên hệ ngay