Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm phổ biến nhất hôm nay

Featured Posts

Social Icons

Showing posts with label thuat ngu seo. Show all posts
Showing posts with label thuat ngu seo. Show all posts

Kiến thức seo - Danh sách thuật ngữ từ khóa dùng trong Seo (Phần 2)

Natural Listings (hay Natural Optimization) 

Natural Listing được hiểu là danh sách hữu cơ, danh sách tự nhiên. Danh sách này là những trang web xuất hiện trên Serp dựa vào các thuật toán của công cụ tìm kiếm xác định là nó liên quan đến một truy vấn.

Natural Search Engine Optimization 

Còn được gọi là tối ưu hóa tự nhiên, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm hữu cơ hay SEO mũ trắng, 


Optimization Services 

Được hiểu là dịch vụ tối ưu hóa. Nó là tất cả các phương pháp để một công ty Seo sử dụng để cải thiện vị trí thứ hạng từ khóa và PR của một trang web. và tăng tỷ lệ Click thông qua giá và CRO

Kiến thức seo - Danh sách thuật ngữ từ khóa dùng trong Seo (Phần 1)


Algorithm


Thuật toán là một tập hợp hữu hạn. Các công cụ tìm kiếm sử dụng một thuật toán để tính toán sự liên quan của các website để hiển thị người dùng truy vấn một vấn đề cụ thể. Kết quả của quá trình này là danh sách các website được xếp hạng thứ tự mà các công cụ tìm kiếm được cho là phù hợp nhất với một truy vấn cụ thể.  Các thuật toán tìm kiếm luôn được thay đổi thường xuyên để phù hợp với các dữ liệu mới và cải thiện sự liên quan. 


Algorithmic Results


Kết quả thuật toán là danh sách xếp hạng các website khi có một truy vấn. Chúng thường được gọi bảng liệt kê hữu cơ hoặc là danh sách xuất hiện tự nhiên trên bảng serp. Nó khác với việc trả tiền để xuất hiện trên bảng serp với những truy vấn liên quan. Cái này còn gọi là Search Engine Optimization (Seo)

Thuât ngữ trong Seo và Sem

“301 redirect” là gì? “301 redirect” là một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt và các công cụ tìm kiếm rằng trang webpage hoặc website đó đã được di dời hoàn toàn đến một địa chỉ mới. Đồng thời khi người truy cập địa chỉ web cũ cũng sẽ được tự động chuyển sang địa chỉ mới.
Alt là gì? Alt là một từ hoặc cụm từ dùng để mô tả một hình ảnh trên trang web. Không giống như con người, công cụ tìm kiếm chỉ đọc nội dung trong thẻ ALT của hình ảnh, chứ không phải hình ảnh đó. Hay nói cách khác, nội dung của nó sẽ hiển thị trên trình duyệt khi trình duyệt không thể trình bày được một hình ảnh vì lý do nào đó. Các SE xem nội dung của thẻ ALT như là anchor text trong trường hợp hình ảnh là một liên kết.
Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một Dịch vụ SEO, dịch vụ tiếp thị tìm kiếm trên kênh Google cho doanh nghiệp của bạn nhằm tăng hiệu quả doanh thu bán hàng và quảng bá thương hiệu. Gọi cho tôi qua số 0168485414

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ tôi cung cấp
Đừng ngần ngại liên hệ ngay